Pola formularza

Formularz: SWSW Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385546</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p0_2>[NIP]</p0_2>
       <p2>[województwo]</p2>
       <p3>[powiat]</p3>
       <p4>[gmina]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[rok]</p9>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <p11>[Pole kwoty]</p11>
       <p14_1>[Pole kwoty]</p14_1>
       <p15_1>[Pole kwoty]</p15_1>
       <p17_1>[Pole kwoty]</p17_1>
       <p14_2>[Pole kwoty]</p14_2>
       <p15_2>[Pole kwoty]</p15_2>
       <p17_2>[Pole kwoty]</p17_2>
       <p9_7_7_subfield_0>[imię]</p9_7_7_subfield_0>
       <p9_7_7_subfield_1>[nazwisko]</p9_7_7_subfield_1>
       <p9_7_7_3_subfield_0>[imię]</p9_7_7_3_subfield_0>
       <p9_7_7_3_subfield_1>[nazwisko]</p9_7_7_3_subfield_1>
       <p9_7>[data]</p9_7>
       <p9_7_7_9>[Stanowisko]</p9_7_7_9>
       <p9_7_7_9_1>[Stanowisko]</p9_7_7_9_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SWSW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385546</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p0_2>8875155741</p0_2>
       <p2>wielkopolskie</p2>
       <p3>poznański</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9></p9>
       <p10>10</p10>
       <p11>10</p11>
       <p14_1>10</p14_1>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p17_1>10</p17_1>
       <p14_2>10</p14_2>
       <p15_2>10</p15_2>
       <p17_2>10</p17_2>
       <p9_7_7_subfield_0>Jan</p9_7_7_subfield_0>
       <p9_7_7_subfield_1>Kowalski</p9_7_7_subfield_1>
       <p9_7_7_3_subfield_0>Jan</p9_7_7_3_subfield_0>
       <p9_7_7_3_subfield_1>Kowalski</p9_7_7_3_subfield_1>
       <p9_7>30-10-1990</p9_7>
       <p9_7_7_9>manager</p9_7_7_9>
       <p9_7_7_9_1>manager</p9_7_7_9_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>