POWB Protokół oględzin wyrobu budowlanego

Wersja: 28.12.2017 | Pobrań: 832 | Obowiązuje od: 2009-09-08
Brak głosów

Opis: POWB Protokół oględzin wyrobu budowlanego

Protokół oględzin wyrobu budowlanego zawiera w sobie następujące sekcje:

 • pieczęć nagłówkowa lub oznaczenie właściwego organu,
 • numer akt kontroli,
 • numer karty,
 • dzień oględzin,
 • osoby kontrolujące, należy podać imiona i nazwiska, stanowiska, numery legitymacji służbowych,
 • opis wyrobu budowlanego poddanego oględzinom, należy określić wyrób, producenta i zakład produkcyjny lub importera oraz wielkość partii wyrobu poddanej oględzinom,
 • wykaz oględzin.

Część pierwszą formularza kończy podpis kontrolowanego (podpisy kontrolujących) lub osoby go reprezentującej i podpis kontrolujących.

 

Druga sekcja to kontynuacja części pierwszej gdzie podaje się:

 • dzień dokonania oględzin,
 • numer akt kontroli,
 • numer karty.

Część drugą kończy podpis kontrolowanego (podpisy kontrolujących) lub osoby go reprezentującej i podpis kontrolujących.

 

W końcowej sekcji należy podać następujące informacje:

 • załączniki do protokołu oględzin,
 • omówienie poprawek,
 • dzień i godzina zakończenia i podpisania formularza,
 • powód odmowy podpisania protokołu.

Protokół kończy podpis kontrolowanego (podpisy kontrolujących) lub osoby go reprezentującej i podpis kontrolujących.

Formularz został zamieszony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.